Župa Kaštelir
svetih Kuzme i Damjana

Župa Labinci
svetog Ivana Krstitelja

Župni suradnici i vijeće

Župni suradnici

 • Vilma Grudić (sakristanka za župu Kaštelir)
 • Dajana Ban T (sakristanka za župu Labinci)

Župno vijeće

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća su župnik, osobe zadužene pastoralom u župi i predstavnici vjernika-laika.

Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija.

Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im.

Članovi župnog pastoralnog vijeća župa Kaštelir-Labinci

 • Josip Ružić                                                  
 • Vilma Grudić                                             
 • Mirjana Vlahović
 • Rudi Kocijančić
 • Valter Bratović
 • Ivica Sinčić
 • Lionello Cosseto
 • Dajana Ban T.
 • Katica Višić
 • Juro Jeleč

Članovi župnog ekonomskog vijeća

 • Vilma Grudić
 • Katica Višić
 • Mirela Gašparini
Događanja i novosti