Župa Kaštelir
svetih Kuzme i Damjana

Župa Labinci
svetog Ivana Krstitelja

Župa svetog Ivana Krstitelja

Labinci se spominju od 1300.godine kao Sveta Nedjelja. Župna crkva sagrađena je 1736.godine, više puta dograđivan i obogaćena inventarom iz samostanske crkve svetog Mihovila pod Zemljom. Zvonik je u sklopu s crkvom. Sagrađen je 1837.godine građevnim materijalom ruševnog benediktinskog samostana. Visok je 25 metara s dva zvona, a obnovljen nje 1989.godine. U župi je jedno groblje.

Župna crkva svetog Ivana Krstitelja u Labincima trobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. U njoj je postavljeno pet mramornih oltara. Glavni je oltar sa svetohraništem i drvenim kipovima Blažene Djevice Marije, svetoga Ivana Krstitelja i svetoga Pavla pustinjaka. Uz oltar se na posebnom postolju nalaze drveni kipovi svetog Ivana Krstitelja i svetog Antuna Padovanskoga. Tu je i oltar s raspelom iz XV stoljeća. U crkvi je postavljena i krstionica napravljena od kamena i drva, dvije škropionice u zidu te pjevalište s ostacima orguljama koje su ovamo prenesene iz Božjeg Polja.

Događanja i novosti