Župa Kaštelir
svetih Kuzme i Damjana

Župa Labinci
svetog Ivana Krstitelja

Župa svetih Kuzme i Damjana

Kaštelir se spominje kao kaštel porečkog biskupa 1177. godine iznad doline Mirne pod nazivom Nigrignanum. Prvotno je pripadao Župi Vižinada, a zatim je postao kapelanija i 1857.godine župa (biskup Peteani). Župna crkva sagrađena je 1908.godine na mjestu manje crkve i groblja. Zvonik je odvojen od crkve, sagrađen 1869.godine i visok je trodeset metara s dva zvona. U mjestu je osnovna škola, a vjeronaučna dvorana nalazi se uz župnu crkvu. Župa ima jedno groblje.

 

Župna crkva svetih Kuzme i Damjana, mučenika u Kašteliru trobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. Ima tri drvena oltara. Glavni je oltar sa svetohraništem i drvenim kipovima svetih Kuzme i Damjana. Iza oltra je na zidu platno s uokvirenom slikom Bezgrešne (kopija Murilla). Tu se nalazi i oltar s drvenim kipovima Srca Isusova, svetih Ćirila i Metoda te oltar s kipom Gospe Lurdske i dva anđela (drvo). Na zasebnim postoljima su kipovi svetog Valentina, svetog Antona Padovanskog i Žalosne Gospe. Crkva ima oltar prema puku, krstionicu nizrađenu u kombinaciji kamena i drva, dvije škropionice na stupu te pjevalište iznad ulaza u crkcu. Crkva ima novi vitraj.

Događanja i novosti