Župa Kaštelir
svetih Kuzme i Damjana

Župa Labinci
svetog Ivana Krstitelja

Sveti Kuzma i Damjan 26.09.2023

Svečana proslava i procesija povodom župnog blagdana Svetog Kuzme i Damjana 26.09.2023

Događanja i novosti