Župa Kaštelir
svetih Kuzme i Damjana

Župa Labinci
svetog Ivana Krstitelja

Blagdan Presvetog Trojstva u srednjovjekovnoj crkvici u Labincima!

Blagdan Presvetog Trojstva u srednjovjekovnoj crkvici u Labincima!

Događanja i novosti