Župa Kaštelir
svetih Kuzme i Damjana

Župa Labinci
svetog Ivana Krstitelja

Župni blagdan sv Kuzme i Damjana

Župni blagdan sv Kuzme i Damjana slavi se 26.09. Za svete Kuzmu i Damjana legenda kaže da su bili blizanci arapskog podrijetla koji su besplatno liječili ljude i životinje i tako mnoge preveli na kršćanstvo. Mučeni su u Egeju za vrijeme Dioklecijanovih progona 304. godine. Prema legendi, nije im naudila ni vatra, ni kamenovanje, ni strijele pa su im odrubili glave. I nakon smrti liječili su one koji su ih u molitvama zazivali.

Štovanje sv. Kuzme i Damjana rašireno je u Crkvi od IV. stoljeća. Jedno od središta njihova štovanja bio je grad Kyros u sjevernoj Siriji, gdje im je već u V. stoljeću bila posvećena crkva. U istom je narodu, a nad grobom svetih mučenika, stoljeće kasnije, slavni bizantski car Justinijan podigao veličanstvenu baziliku. U Rimu im je u VI. stoljeću posvećen oratorij u bazilici Santa Maria Maggiore, dok im je papa Feliks III. podigao baziliku. Ovi se sveci nalaze na mozaicima u Ravenni, podignuta im je bazilika na Sardiniji, a o njihovu štovanju na galskom području piše sveti Grgur Turonski. Spominju se i u Kanonu mise te u litanijama svetaca.

Zaštitnici su liječnika, kirurga i ljekarnika. U istočnim ih Crkvama časte kao “Svete bezsrebrenike“, jer za svoj liječnički rad nisu uzimali novac, nego su ljude liječili iz ljubavi prema Bogu.

Događanja i novosti